Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: EU-projektstöd för omkostnader i samband med EU-ansökan

Stödet riktar sig till föreningar och organisationer i Stockholms stad. Stöd kan sökas för ansökningsprocessen i samband med EU-projekt, till exempel inom Kreativa Europa eller liknande program. Stödet avser omkostnader som uppstår i samband med att göra själva ansökan till Europakommissionen.

När du söker kulturstöd från Stockholms stad finns det generella villkor och krav som ansökan måste uppfylla. De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens alla stödformer. Därtill finns särskilda villkor för varje stödform. Frågorna nedan hjälper dig att söka rätt.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Stöd kan endast sökas för omkostnader i samband med EU-ansökan.
(Obligatorisk)
OBS! Stödet är ett engångsstöd.
(Obligatorisk)
OBS! Stödet kan endast sökas av organisationer som har bankgiro, plusgiro eller bankkonto registrerat i organisationens namn.
(Obligatorisk)
OBS! Stödet kan endast sökas av organisationer som har varit registrerade hos Skatteverket och ha haft organisationsnummer i minst ett år. Kontakta kulturförvaltningen vid byte av organisationsform.
(Obligatorisk)
OBS! Religiösa och partipolitiska program kan inte få stöd.