Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbplatsen kulturstod.stockholm.se


Stockholms stad står bakom webbplatsen kulturstod.stockholm.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.


På den här sidan beskriver vi
  • hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som webbplatsen erbjuder kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.


På Diggs webbplats kan du också läsa om lagen och om vilka som omfattas.


Webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen kulturstod.stockholm är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven
Inga brister gällande tillgängligheten har observerats.

Så har vi testat webbplatsen

Vi gör kontinuerligt en självskattning (intern testning) med hjälp av vår webbleverantör.

Senaste bedömningen gjordes den 30 maj 2022.