Användarvillkor

Användarvillkor för kulturstod.stockholm.se 

1. Tjänsteleverantör

Tjänsten levereras av Stockholms stads kulturförvaltning.

2. Användarkonto

Användarvillkoren gäller för de fysiska personer och organisationer som skapar ett användarkonto och använder Stockholms stads ansökningsportal för kulturstöd (nedan användare). Genom att skapa ett användarkonto ger användaren kulturnämnden tillgång till uppgifter som ska användas inom ramen för kulturnämndens kulturstödsverksamhet. Kulturnämnden förbehåller sig rätten att vid missbruk av ansökningsportalen radera användarkontot.

3. Kulturnämndens ansökningsportal

Ansökningsportalen är ett elektroniskt ansöknings- och bidragshanteringssystem. Portalen riktar sig till användare som söker och är mottagare av kulturstöd.

4. Inloggning via Stockholms stads ID-portal

Användaren loggar in via stadens ID-portal, användare ska uppge korrekt information om sig själv.

5. Ansvar för att uppgifter är korrekta

Via ansökningsportalen kan användaren skicka in ansökningar och redovisa stöd digitalt. Du som användare ansvarar för att uppgifter som sparas i ansökningsportalen är uppdaterade och korrekta.

6. Allmän handling

Inskickad ansökan och redovisning via ansökningsportalen blir en diarieförd inkommen handling till kulturförvaltningen, en allmän handling.

7. Uppdatering av uppgifter

Alla användare, både privatpersoner och organisationer som har registrerat sig ansvarar för att uppdatera sina kontaktuppgifter i ansökningsportalen såsom e-postadress och telefonnummer.

8. Behandling av personuppgifter

Hur personuppgifter lagras och hanteras beskrivs under avsnittet ”personuppgifter och dataskydd”.