Tillbaka till framsidan

Förhandsfrågor för: EU-projektstöd för medfinansiering av EU-projekt

Stödet riktar sig till föreningar och organisationer i Stockholms stad. Stöd kan sökas för en del i finansieringen av ett EU-projekt, till exempel inom Kreativa Europa eller liknande program. Stödet avser medfinansiering av ett EU-projekt som har beviljats stöd från Europakommissionen i samarbete med flera länder i EU.

När du söker kulturstöd från Stockholms stad finns det generella villkor och krav som ansökan måste uppfylla. De generella villkoren är gemensamma för kulturförvaltningens alla stödformer. Därtill finns särskilda villkor för varje stödform. Frågorna nedan hjälper dig att söka rätt.

(Obligatorisk)
OBS! Tyvärr är det bara ovanstående typer av sökande som kan ansöka om denna typ av bidrag/stöd.
(Obligatorisk)
OBS! Stöd ges inte till projekt i efterhand.
(Obligatorisk)
OBS! Stödet är ett engångsstöd.
(Obligatorisk)
OBS! Stödet kan endast sökas för kulturaktivitet eller programverksamhet som genomförs i Stockholms kommun.
(Obligatorisk)
OBS! Stödet kan endast sökas för publika program som äger rum efter besked om beslut.
(Obligatorisk)
OBS! Stödet kan endast sökas av organisationer som har bankgiro, plusgiro eller bankkonto registrerat i organisationens namn.
(Obligatorisk)
OBS! Stödet kan endast sökas av organisationer som har varit registrerade hos Skatteverket och ha haft organisationsnummer i minst ett år. Kontakta kulturförvaltningen vid byte av organisationsform.
(Obligatorisk)
OBS! Religiösa och partipolitiska program kan inte få stöd.